Privatlivs- og cookiepolitik

Privatlivs- og cookiepolitik

Vi tager din databeskyttelse alvorligt. Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

Hvis du ønsker at kontakte os angående vores behandling af personoplysninger, kan du gøre det på:

Dataansvarlig@capitalinvestment.dk.

Behandling af oplysninger som databehandler

Capital Investment A/S (CVR-nr.: 32343775) er databehandler for følgende oplysninger, som vi indsamler om dig og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Potentielle lejere

Som potentiel lejer hos en af vores kunder, der det nødvendigt, at vi indsamler følgende oplysninger om dig:

 • Navn, e-mail, telefonnummer og i visse tilfælde kundenummer hos pensionsselskab

Formålet med behandlingen er at registrere dig i vores database over potentielle lejere og at vi kan kontakte dig, når vi har et ledigt lejemål. Dine oplysninger behandles på følgende retsgrundlag:

 • Opfyldelse af kontrakt nærmere gennemføre foranstaltninger inden indgåelse af en kontrakt jf. artikel 6 stk. 1, litra b

Lejere

For at være blive lejer hos en af vores kunder, er det nødvendigt, at vi indsamler følgende personoplysninger om dig:

 • Navn, adresse, telefonnummer, e-mail, fotos, bankoplysninger, løn, CPR-nummer, skatteforhold

Formålet med behandlingen er at kunne vurdere, om du kan få en tilbudt en bolig hos en af vores kunder, samt administration af din relation til os. Disse oplysninger indsamles baseret på følgende retsgrundlag:

 • Opfyldelse af kontrakt jf. artikel 6, stk. 1, litra b

Behandling af oplysninger som dataansvarlig

Capital Investment A/S (CVR-nr.: 32343775) er dataansvarlig for følgende oplysninger, som vi indsamler om dig og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kunder

For at være kunde hos os, og gøre brug af vores Asset Management ydelser er det nødvendigt, at vi indsamler følgende personoplysninger om dig:

 • Navn, stilling mail, telefonnummer og øvrige kontaktoplysninger

Formålet er behandling af dit køb og levering af vores ydelser, samt administration af din relation til os. Disse oplysninger indsamles baseret på følgende retsgrundlag:

 • Opfyldelse af kontrakt jf. artikel 6, stk. 1, litra b

KYC-ydelser

For at kunne gøre brug af vores KYC-ydelser er det nødvendigt, at vi indsamler følgende personoplysninger om dig:

 • Navn, adresse, telefonnummer, e-mail, fødselsdato, fotos, ID-nummer, CPR-nummer

Formålet med behandlingen er levering af den ydelse du har købt ved og samt administration af din relation til os. Disse oplysninger indsamles baseret på følgende retsgrundlag:

 • Opfyldelse af kontrakt jf. artikel 6, stk. 1, litra b

Leverandører og samarbejdspartnere

For at være leverandør og samarbejdspartner hos os, er det nødvendigt at, vi indsamler følgende personoplysninger om dig:

 • Navn, e-mail, telefonnummer

Formålet er behandling af vores køb/ydelser, samt administration af din relation til os. Disse oplysninger indsamles baseret og behandles på følgende retsgrundlag:

 • Opfyldelse af kontrakt jf. artikel 6, stk. 1, litra b

Rekruttering og uopfordrede ansøgninger

Rekruttering

Formålet med at indsamle personoplysninger om dig i rekrutteringsprocessen er at vurdere, om du er en kvalificeret kandidat til en ledig stilling hos os.

Personoplysninger som fremkommer i rekrutteringsprocessen, er de oplysninger, som fremgår af din ansøgning, CV og andre medsendte dokumenter, der bliver registreret. Det er ikke nødvendigt, at du skriver CPR-nummer.

Din ansøgning med bilag bliver delt internt med relevant personale i rekrutteringsprocessen, men deles ikke med personer uden for virksomheden. Hvis du bliver kaldt til jobsamtale, vil vi notere oplysninger og informationer til brug for det videre rekrutteringsforløb.

Vi behandler dine oplysninger på baggrund af vores legitim interesse jf. artikel 6, stk. 1 litra f, som er at vurdere din kvalifikationer og kompetencer i forhold til den opslåede stilling.

Ansøgning og bilag kan gemmes i op til 6 måneder efter rekrutteringsprocessen er afsluttet, hvorefter dine oplysninger vil blive slettet.

Uopfordrede ansøgninger

Ved uopfordrede ansøgninger behandlinger vi dine oplysninger på baggrund af vores legitime interesse jf. artikel 6, stk. 1, litra f, som er at vurdere din kvalifikationer og kompetencer i forhold til mulig fremtidig ansættelse.

Ved uopfordrede ansøgninger gemmes ansøgning og bilag max i 6 måneder, hvorefter det slettes.

Cookies ved besøg på hjemmeside

Når du benytter vores hjemmeside, indsamler og behandler vi en række informationer, blandt andet i form af cookies. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold på hjemmesiden

Når du afgiver samtykke, indsamler og behandler vi typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider, du klikker på (interesser). I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse og betalingsoplysninger. Det vil typisk være i forbindelse med oprettelse af login.

Oplysninger indsamlet på hjemmesiden bruges til drift og optimering af hjemmesiden. Derudover anvender vi oplysningerne til at identificere dig som bruger og vise dig de annoncer, som vil have størst sandsynlighed for at være relevante for dig, samt at kunne levere de services, du har efterspurgt.

Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies og undlade videre brug af websitet. Hvis du sletter eller blokerer cookies, vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere, at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Hvad er en cookie?
En cookie er en lille tekstfil, som vi gemmer på din computer for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren. En cookie indeholder kun tekst, er ikke et program og indeholder ikke virus.

Sådan afviser eller sletter du dine cookies
Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din Internet-browser. Hvor du finder indstillingerne, afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du gør det, er der mange funktioner og services, du ikke kan bruge, fordi disse funktioner og services forudsætter, at hjemmesiden kan huske de valg, du foretager.

Cookies som du tidligere har accepteret kan efterfølgende slettes. Benytter du en PC /computer med en nyere Internet-browser, kan du slette dine cookies ved at bruge genvejstasterne:

CTRL + SHIFT + Delete. Virker genvejstasterne ikke, og/eller benytter du en MAC, skal du starte med at finde ud af, hvilken browser du bruger og herefter klikke på det relevante link:

Microsoft Internet Explorer
Google Chrome
Safari
Firefox

Husk: Bruger du flere Internet-browsere, skal du slette cookies i dem alle.

Tredjepartscookies
Websitet indeholder cookies fra Google Analytics

Sikkerhed


Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Dataminimering

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være bestemt af behovet for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Data holdes ajour

Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer, så sørger vi for at opdatere dine persondata. Hvis vi selv bliver opmærksomme på, at data ikke er korrekte, opdaterer vi oplysningerne og giver dig meddelelse om dette.

Periode for opbevaring

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring.

Videregivelse af oplysninger

Vi benytter en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data, herunder leverandører af it-løsninger. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til deres egne formål.

Vi anvender kun databehandlere i EU eller sikre tredjelande, samt virksomheder i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse. Som databehandlere i lande uden for foreligger Google (til data opsamlet via cookies) og Microsoft (udbyder af vores mailklient), hvor der indgået SCC-kontrakt.

Dine rettigheder

 • Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem der modtager data om dig i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.
 • Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.
 • Hvis du mener at de persondata vi behandler om dig er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes. Du bedes være præcis omkring din rettelse ellers vil det besværliggøre vores arbejde og kan i visse tilfælde føre til at vi ikke kan efterkomme din rettelse.
 • I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker et eventuelt afgivet samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at standse behandlingen af dine persondata.
 • Du har mulighed for at benytte dig af dataportabilitet, i fald du ønsker dine oplysninger flyttet til en anden dataansvarlig eller databehandler.
 • Vi sletter af egen drift dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige for det formål de er indsamlet til, eller når vi ikke har en retslig grundlag til at opbevare dem længere.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.