Bag Søndermarken, 2000 Frederiksberg

Bag Søndermarken, 2000 Frederiksberg

Ejendommene er opført i 1940 og er placeret i byzone, med adgang fra mindre bivej. Bygningerne ligger direkte ud til offentligt fortov, adskilt af en gårdkælder. Både bag og mellem bygningerne er et asfalteret område, hvilket danner adgangsvej for opgangene fjernest fra vejen. Ydervægge og bærende indervægge er i murværk. Tagkonstruktionen er et fladt tag med ca. 10 graders hældning. Tagbeklædningen er tagpap på høvlede brædder. Vinduer er termoruder i PVC rammer/karme. Ejendommens opvarmes med fjernvarme. Der er monteret altaner til alle lejlighederne.

Boliger
Der er 70 boliglejemål, og de varierer fra 1-4 værelser og fra 44-113 m2. Alle lejligheder udlejes nyistandsatte, og alle lejligheder udstyres så vidt muligt med vaske-/tørremaskine, og ellers er der fælles vaskefaciliteter i kælderen.

Området
Ejendommen består af to bygninger og er velbeliggende på Frederiksberg umiddelbart mellem den hyggelige Valby Langgade og Søndermarken som umiddelbare naboer. Nærområdet er karakteriseret af ældre boligejendomme, hvor flere af ejendommene langs Valby Langgade har butiksanvendelse i stueetagen. Valby Station er beliggende få hundrede meter fra ejendommen.

 

Administration: CEJ Ejendomsadministration, tlf. 3333 8282, mail: danica@cej.dk

Udlejning: Anette Olsen, tlf. 3120 8474, mail: ao@capitalinvestment.dk

Vicevært: Mads Beier, tlf. 2190 2219, mail: mb@beiers-ejendomsservice.dk

Kontaktperson hos Capital investment: Maria Sparby, tlf. 3110 6527, mail: msp@capitalinvestment.dk